Công bố chỉ tiêu tuyển sinh chính thức

Tin mới

21/03/2013 16:30

(NLĐO) – Ngày 21-3, nhiều trường ĐH tại TPHCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh chính thức. Trường ĐH Tài Chính – Marketing tuyển 3.900 chỉ tiêu, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM) tuyển 1.840 chỉ tiêu, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM tuyển 3.400 chỉ tiêu…

* Trường ĐH Tài chính – Marketing tuyển 3.900 chỉ tiêu, cụ thể như sau: 
 

NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

KHỐI TUYỂN SINH

NGÀNH

CHỈ TIÊU

01

Ngành quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành:

A,A1,D1

D340101

500

 

- Quản trị kinh doanh tổng hợp

 

 

 

 

- Quản trị bán hàng

 

 

 

 

- Quản lý kinh tế

 

 

 

 

- Quản trị dự án

 

 

 

02

Ngành quản trị khách sạn, chuyên ngành

A,A1,D1

D340107

200

 

- Quản trị khách sạn

 

 

 

03

Ngành marketing, gồm các chuyên ngành:

A,A1,D1

D340115

450

 

- Marketing tổng hợp

 

 

 

 

- Quản trị thương hiệu

 

 

 

04

Ngành bất động sản, chuyên ngành kinh doanh bất động sản

A,A1,D1

D340116

200

05

Ngành kinh doanh quốc tế gồm các chuyên ngành:

A,A1,D1

D340120

450

 

- Quản trị kinh doanh quốc tế

 

 

 

 

- Thương mại quốc tế

 

 

 

06

Ngành tài chính – ngân hàng: Gồm các chuyên ngành

A,A1,D1

D340201

1.050

 

- Tài chính doanh nghiệp

 

 

 

 

- Ngân hàng

 

 

 

 

- Thuế

 

 

 

 

- Hải quan

 

 

 

 

- Tài chính công

 

 

 

 

- Tài chính bảo hiểm và đầu tư

 

 

 

 

- Thẩm định giá

 

 

 

07

Ngành kế toán: Gồm các chuyên ngành

A,A1,D1

D340301

450

 

- Kế toán doanh nghiệp

 

 

 

 

- Kiểm toán

 

 

 

08

Ngành hệ thống thông tin quản lý, chuyên ngành tin học kế toán

A,A1,D1

D340405

150

09

Ngành ngôn ngữ Anh, chuyên ngành tiếng Anh kinh doanh

D1

D220201

150

10

Ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: Gồm các chuyên ngành

A,A1,D1

D340103

200

 

- Quản trị lữ hành

 

 

 

 

- Quản trị tổ chức sự kiện

 

 

 

11

Ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, chuyên ngành

A,A1,D1

D340109

100

 

- Quản trị nhà hàng (đang làm thủ tục xin phép Bộ GD-ĐT mở ngành)

 
Trong năm 2013, nhà trường tuyển sinh các lớp đào tạo theo chương trình chất lượng cao, chương trình đặc biệt dành cho những thí sinh dự thi và trúng tuyển vào trường; mỗi lớp có số lượng sinh viên từ 30 đến 40 sinh viên/lớp.
 
Các chuyên ngành đào tạo gồm: Quản trị kinh doanh tổng hợp; quản trị dự án; quản lý kinh tế; tài chính doanh nghiệp - ngân hàng; kế toán doanh nghiệp; marketing; thương mại quốc tế.
 
* Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM tuyển 3.400 chỉ tiêu, cụ thể như sau:
 

NgÀnh (CHƯƠNG TRÌNH) đÀo tẠo

MÃ ngÀnh

KhỐi thi

chỈ tiÊu

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (Kỹ thuật điện – điện tử; công nghệ điện tử viễn thông; sư phạm kỹ thuật điện tử, truyền thông)

D510302

A, a1

 

 

420 

 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Điện công nghiệp; sư phạm kỹ thuật điện, điện tử)

D510301

A, a1

 

290

 

Công nghệ chế tạo máy (Cơ khí chế tạo máy, thiết kế máy; sư phạm kỹ thuật cơ khí)

D510202

A, a1

350

Kỹ thuật công nghiệp (Kỹ thuật công nghiệp; sư phạm kỹ thuật công nghiệp)

D510603

A, a1

 

100

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Cơ điện tử; sơ tin kỹ thuật; sư phạm kỹ thuật cơ điện tử)

D510203

A, a1

 

240

 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Công nghệ tự động)

D510201

A, a1

140

Công nghệ kỹ thuật ôtô (Công nghệ kỹ thuật ôtô; sư phạm kỹ thuật ôtô)

D510205

A, a1

 

280

 

Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Kỹ thuật nhiệt – điện lạnh; sư phạm kỹ thuật nhiệt)

D510206

A, a1

120

 

Công nghệ in (Kỹ thuật in)

D510501

A, a1

 

100

Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; sư phạm kỹ thuật (CNTT)

D480201

A, a1

230

Công nghệ may

D540204

A, a1

 

80

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp; sư phạm kỹ thuật xây dựng)

D510102

A, a1

240

 

Công nghệ kỹ thuật môi trường (Công nghệ môi trường)

D510406

A, B

 

80

Công nghệ kỹ thuật máy tính

D510304

A, a1

110

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Công nghệ điện tự động)

D510303

A, a1

 

110

Quản lý công nghiệp

D510601

A, a1

100

Công nghệ thực phẩm

D540101

A, B

120

Kế toán

D340301

A, a1

100

Kinh tế gia đình (Kỹ thuật nữ công)

D810501

A, B

50

Thiết kế thời trang

D210404

V

40

Sư phạm tiếng Anh (Tiếng Anh)

D140231

D1

100

Trong chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo kỹ sư công nghệ năm 2013, trường sẽ xét tuyển các lớp chất lượng cao (CLC), mỗi lớp 30 sinh viên, của các chương trình đào tạo: Công nghệ (CN) kỹ thuật điện tử, truyền thông; CN kỹ thuật điện, điện tử; CN chế tạo máy; CN kỹ thuật cơ điện tử; CN kỹ thuật cơ khí; CN kỹ thuật ô tô; CN kỹ thuật nhiệt; CN in; CN thông tin; CN kỹ thuật công trình xây dựng; CN kỹ thuật máy tính; CN kỹ thuật điều khiển & tự động hóa; quản lý công nghiệp; kế toán; CN thực phẩm; CN môi trường.

- Điều kiện xét tuyển các lớp chất lượng cao: 

+ Các thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các ngành tương ứng của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

+ Các thí sinh dự thi khối A, A1 của các trường trong cả nước, có tổng điểm (bao gồm cả điểm ưu tiên) bằng hoặc lớn hơn điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 của các ngành nêu trên của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

- Thời gian xét tuyển các lớp chất lượng cao: từ 20-8-2013 đến 15-9-2013.

* Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM) tuyển 1.840 chỉ tiêu, cụ thể như sau:
 

Tên trường.
Ngành học.

Mã ngành 

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học do ĐHQT cấp bằng:

 

 

850

- Công nghệ thông tin

D480201

A, A1

70

- Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1, D1

240

- Công nghệ sinh học

D420201

A, A1, B, D1

120

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207

A, A1

50

- Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

D510602

A, A1, D1

50

- Kỹ thuật y sinh

D520212

A, A1, B

50

- Quản lý nguồn lợi thủy sản

D620305

A, A1, B, D1

30

- Công nghệ thực phẩm

D540101

A, A1, B

50

- Tài chính - ngân hàng

D340201

A, A1, D1

120

- Kỹ thuật xây dựng

D580208

A, A1

40

- Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và quản trị rủi ro)

D460112

A, A1

30

Các ngành đào tạo liên kết với ĐH nước ngoài:

 

 

990

1.Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham (UK):

 

 

 

- Công nghệ thông tin

D480201

A, A1

30

- Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1, D1

60

- Công nghệ sinh học

D420201

A, A1, B, D1

30

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207

A, A1

30

2. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK):

 

 

 

- Công nghệ thông tin

D480201

A, A1

30

- Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1, D1

60

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207

A, A1

30

- Công nghệ sinh học

D420201

A, A1, B, D1

30

3. Chương trình liên kết cấp bằng của Auckland University of Technology(New Zealand):

 

 

 

- Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1, D1

60

4. Chương trình liên kết cấp bằng của University of Auckland (New Zealand):

 

 

 

- Kỹ thuật máy tính

D520214

A, A1

30

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207

A, A1

30

- Kỹ thuật Phần mềm

D480103

A, A1

30

5. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia):

 

 

 

- Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1, D1

60

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207

A, A1

30

- Khoa học máy tính

D480101

A, A1

30

6. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Rutgers, New Jersey:

 

 

 

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207

A, A1

30

- Kỹ thuật máy tính

D520214

A, A1

30

- Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

D510602

A, A1, D1

30

7. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNNY Binghamton (USA):

 

 

 

- Kỹ thuật máy tính

D520214

A, A1

30

- Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

D510602

A, A1, D1

30

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207

A, A1

30

8. Chương trình liên kết cấp bằng của AIT (Thái Lan):

 

 

 

- Công nghệ thông tin

D480201

A, A1

30

- Kỹ thuật điện, điện tử

D520201

A, A1

30

- Kỹ thuật cơ - điện tử

D520114

A, A1

30

9. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Houston (USA):

 

 

 

- Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1, D1

150

T.Vinh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI