Theo đó, 321/ 416 ứng viên được các hội đồng ngành thông qua, để đề nghị Hội đồng GS Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) đợt xét năm 2020, đạt 77,2% so với tổng số mà các hội đồng cơ sở đề xuất. Cụ thể, ứng viên PGS được thông qua là 281, ứng viên GS được thông qua là 40.

Đa số ứng viên giáo sự, phó giáo sư năm 2020 đều thuộc thế hệ 7X, 8X - Ảnh 1.

GS-TS Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước khai mạc phiên họp lần thứ II Hội đồng GS nhà nước

Nhìn vào danh sách ứng viên năm nay cho thấy phần lớn ứng viên GS, PGS đều ở thế hệ 7X và 8X.

Ứng viên GS trẻ nhất năm nay là PGS Lê Anh Vinh, SN 1983, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Nam ứng viên PGS trẻ nhất năm nay là TS Lê Tiến Khoa, SN 1986, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH quốc gia TP HCM.

Nữ ứng viên PGS trẻ nhất năm nay là TS Trần Phương Thảo, SN 1985, Trường ĐH Dược Hà Nội

Một số hội đồng ngành có số ứng viên bị loại nhiều nhất gồm: Hội đồng ngành kinh tế, 6/54 ứng viên PGS bị loại, tới 11/14 ứng viên GS bị loại.

Ở hội đồng ngành điện - điện tử - tự động hóa, có 6/20 ứng viên PGS bị loại, 4/4 ứng viên GS bị loại. Hội đồng ngành vật lý cũng ghi nhận 9/35 ứng viên PGS bị loại.

Ở hội đồng ngành ngôn ngữ, cả ngành chỉ có 2 ứng viên PGS do hội đồng cơ sở đề xuất lên, nhưng hội đồng ngành đều không thông qua cả 2 ứng viên.

HĐGS liên ngành chăn nuôi - thú y - thuỷ sản

Đa số ứng viên giáo sự, phó giáo sư năm 2020 đều thuộc thế hệ 7X, 8X - Ảnh 2.

HĐGS liên ngành khoa học trái đất - mỏ

Đa số ứng viên giáo sự, phó giáo sư năm 2020 đều thuộc thế hệ 7X, 8X - Ảnh 3.

HĐGS ngành cơ học

Đa số ứng viên giáo sự, phó giáo sư năm 2020 đều thuộc thế hệ 7X, 8X - Ảnh 4.

HĐGS liên ngành cơ khí - động lực

Đa số ứng viên giáo sự, phó giáo sư năm 2020 đều thuộc thế hệ 7X, 8X - Ảnh 5.

HĐGS ngành Công nghệ thông tin

Đa số ứng viên giáo sự, phó giáo sư năm 2020 đều thuộc thế hệ 7X, 8X - Ảnh 6.

HĐGS ngành Dược học

Đa số ứng viên giáo sự, phó giáo sư năm 2020 đều thuộc thế hệ 7X, 8X - Ảnh 7.

HĐGS Liên ngành điện - điện tử - tự động hoá

Đa số ứng viên giáo sự, phó giáo sư năm 2020 đều thuộc thế hệ 7X, 8X - Ảnh 8.

HĐGS ngành Giao thông vận tải

Đa số ứng viên giáo sự, phó giáo sư năm 2020 đều thuộc thế hệ 7X, 8X - Ảnh 9.

HĐGS ngành Giáo dục học

Đa số ứng viên giáo sự, phó giáo sư năm 2020 đều thuộc thế hệ 7X, 8X - Ảnh 10.

HĐGS Liên ngành Hoá học - CNTP

Đa số ứng viên giáo sự, phó giáo sư năm 2020 đều thuộc thế hệ 7X, 8X - Ảnh 11.

HĐGS ngành Kinh tế

Đa số ứng viên giáo sự, phó giáo sư năm 2020 đều thuộc thế hệ 7X, 8X - Ảnh 12.

HĐGS ngành Sinh học

Đa số ứng viên giáo sự, phó giáo sư năm 2020 đều thuộc thế hệ 7X, 8X - Ảnh 13.

HĐGS ngành Luật học

Đa số ứng viên giáo sự, phó giáo sư năm 2020 đều thuộc thế hệ 7X, 8X - Ảnh 14.

HĐGS liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Đa số ứng viên giáo sự, phó giáo sư năm 2020 đều thuộc thế hệ 7X, 8X - Ảnh 15.

HĐGS ngành Tâm lý học

Đa số ứng viên giáo sự, phó giáo sư năm 2020 đều thuộc thế hệ 7X, 8X - Ảnh 16.

HĐGS ngành Sinh học

Đa số ứng viên giáo sự, phó giáo sư năm 2020 đều thuộc thế hệ 7X, 8X - Ảnh 17.

HĐGS ngành Thuỷ lợi

Đa số ứng viên giáo sự, phó giáo sư năm 2020 đều thuộc thế hệ 7X, 8X - Ảnh 18.

HĐGS ngành Toán

Đa số ứng viên giáo sự, phó giáo sư năm 2020 đều thuộc thế hệ 7X, 8X - Ảnh 19.

HĐGS liên ngành Triết học - xã hội học - Chính trị học

Đa số ứng viên giáo sự, phó giáo sư năm 2020 đều thuộc thế hệ 7X, 8X - Ảnh 20.

HĐGS ngành, liên ngành văn hoá - nghệ thuật - thể dục thể thao

Đa số ứng viên giáo sự, phó giáo sư năm 2020 đều thuộc thế hệ 7X, 8X - Ảnh 21.

HĐGS ngành Vật lý

Đa số ứng viên giáo sự, phó giáo sư năm 2020 đều thuộc thế hệ 7X, 8X - Ảnh 22.

HĐGS liên ngành Xây dựng - Kiến trúc

Đa số ứng viên giáo sự, phó giáo sư năm 2020 đều thuộc thế hệ 7X, 8X - Ảnh 23.

HĐGS ngành Y học

Đa số ứng viên giáo sự, phó giáo sư năm 2020 đều thuộc thế hệ 7X, 8X - Ảnh 24.
Yến Anh