Ngành có điểm chuẩn cao nhất là: Y khoa 21 điểm, tiếp đó là giáo dục mầm non 20,2 điểm; giáo dục tiểu học 20 điểm, rất nhiều ngành học lấy 13 điểm…

Đại Học Tây Nguyên công bố điểm chuẩn - Ảnh 1.
Đại Học Tây Nguyên công bố điểm chuẩn - Ảnh 2.
C. Nguyên