Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức khảo sát điều kiện dạy và học trực tuyến trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Đắk Lắk: Gần 62% học sinh, 38% giáo viên tiểu học không có điều kiện dạy, học trực tuyến - Ảnh 1.

Giáo viên tới nhà học sinh giao bài ôn tập trong thời gian dịch bệnh Covid-19

Kết quả khảo sát cho thấy học sinh không có điều kiện học trực tuyến qua Internet, trên truyền hình ở bậc THPT là 61.443 học sinh (chiếm 3,24%), Giáo dục thường xuyên là 4.389 học sinh (chiếm 4,53%), THCS là 127.634 học sinh (chiếm 17,54%); bậc Tiểu học là 189.978 học sinh (chiếm 61,7%).

Đối với giáo viên, tỉ lệ giáo viên có điều kiện dạy trực tuyến qua Internet ở bậc THPT 99,29%, Giáo dục thường xuyên 100%, THCS 99,13%, Tiểu học là 62%.

Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đánh giá một trong những khó khăn để triển khai dạy học trực tuyến là nhiều học sinh, nhất là học sinh ở vùng sâu, vùng xa thiếu thiết bị học trực tuyến. Năng lực sử dụng công nghệ thông tin của nhiều học sinh tiểu học, một bộ phận học sinh trung học còn hạn chế, kỹ năng học tập trực tuyến chưa cao. Một số giáo viên lớn tuổi kỹ năng dạy học trực tuyến chưa thành thạo.

Trên cơ sở khảo sát các hình thức học tập, Sở yêu cầu các nhà trường phân loại đối tượng, xây dựng các kế hoạch tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện của từng học sinh. Đặc biệt, học sinh không có máy tính, điện thoại, tivi, nhà trường chỉ đạo giáo viên biên soạn bài dạy, câu hỏi kiểm tra, hướng dẫn học tập để in sao, chuyển giao cho học sinh học tập…

Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo riêng giáo dục Mầm non thuộc địa phương trong vùng bình thường, không có dịch (vùng xanh) cho trẻ đi học bình thường và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Các cơ sở mầm non thuộc địa phương trong vùng có nguy cơ (vùng vàng) tổ chức ưu tiên cho trẻ 5 tuổi đi học, đảm bảo các điều kiện về khoảng cách, biện pháp phòng chống dịch, chưa tổ chức bán trú. Đặc biệt, các cơ sở mầm non thuộc địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15 và Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, nằm trong vùng nguy cơ cao (vùng cam) và nguy cơ rất cao (vùng đỏ) cho trẻ nghỉ học.

Ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk cũng hướng dẫn cụ thể về cách thức tổ chức dạy học, đánh giá chất lượng và yêu cầu tuyệt đối không vì chạy theo tiến độ chương trình, gây khó khăn cho học sinh, gia đình học sinh.

Cao Nguyên