"Nhà trường có thể thiết kế thành một cuốn sổ chung để tại lớp, miễn sao đạt được mục đích theo dõi chất lượng giáo dục. Mẫu sổ theo dõi chất lượng giáo dục do Bộ GD-ĐT hướng dẫn trong khi tập huấn chỉ là gợi ý, không bắt buộc giáo viên phải thực hiện theo mẫu đó!” - Đó là khẳng định của lãnh đạo Bộ GD-ĐT tại “Hội thảo và thực tế công tác thông tin tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” do Bộ GD-ĐT tổ chức tại Đà Lạt.

Theo khẳng định của bộ, thời gian qua, do một số đơn vị tập huấn chưa kỹ nên giáo viên chưa hiểu đúng tinh thần của việc đánh giá học sinh bằng nhận xét. Một số giáo viên dạy các môn âm nhạc, mỹ thuật, thể dục, tin học, ngoại ngữ băn khoăn và lo rằng sẽ phải viết nhận xét cho nhiều học sinh vì dạy ở nhiều lớp nên vất vả, mất nhiều thời gian và phải có nhiều sổ theo dõi chất lượng học sinh. Một số giáo viên làm theo cách đối phó như dùng dấu khắc sẵn.

Bộ cũng yêu cầu các nhà trường quản lý, sử dụng hồ sơ sổ sách hợp lý với tinh thần giảm nhẹ thủ tục hành chính, dành nhiều thời gian để giáo viên hướng dẫn, giúp đỡ động viên học sinh tự sửa lỗi, hoàn thành nội dung học tập, tiến bộ, sáng tạo.

Đ. Trinh