Năm 2021, Trường ĐH Sư phạm TP HCM tuyển 3.770 chỉ tiêu vào các ngành theo 3 phương thức xét tuyển.

Phương thức xét tuyển:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD- ĐT và theo các tiêu chí của Trường (thí sinh có thể xem chi tiết tại đây ): tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành

Các tiêu chí tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD- ĐT xem TẠI ĐÂY

Phương thức 2: Xét tuyển (áp dụng cho tất cả các ngành trừ ngành Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non). Cụ thể:

+ Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: chiếm tối thiểu 40% chỉ tiêu đối với các ngành Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Công nghệ thông tin, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Văn học, Việt Nam học, Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Trung Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn Ngữ Nga, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc và chiếm tối thiểu 60% đối với các ngành còn lại;

+ Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT: chiếm tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành.

Phương thức 3: Kết hợp xét tuyển và thi tuyển

Cụ thể:

- Đối với ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất

+ Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và điểm thi năng khiếu do Trường ĐH Sư phạm TP HCM tổ chức: chiếm tối thiểu 60% chỉ tiêu của từng ngành;

+ Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT và điểm thi năng khiếu do Trường ĐH Sư phạm TP HCM tổ chức: chiếm tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành.

- Đối với các ngành Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Công nghệ thông tin, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Văn học, Việt Nam học, Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Trung Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn Ngữ Nga, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc: xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT kết hợp với kết quả kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường ĐH Sư phạm TP HCM tổ chức: chiếm tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành.

Các ngành xét tuyển:

ĐH Sư phạm TP HCM, Sư phạm Hà Nội 2 công bố thông tin tuyển sinh - Ảnh 1.
ĐH Sư phạm TP HCM, Sư phạm Hà Nội 2 công bố thông tin tuyển sinh - Ảnh 2.

Thông tin về hồ sơ, thời gian xét tuyển xem TẠI ĐÂY

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 năm nay sử dụng 6 phương thức xét tuyển để tuyển sinh vào các ngành đào tạo khối sư phạm và ngoài sư phạm.

Phương thức tuyển sinh:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng

Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển

Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

Phương thức 4: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở cấp THPT

Phương thức 5: Kết hợp thi tuyển và xét tuyển (Áp dụng đối với ngành Giáo dục Mầm non và ngành Giáo dục Thể chất):

Phương thức 6: Công nhận kết quả thi môn Năng khiếu ngành Giáo dục Thể chất của các trường tổ chức thi năm 2021 để xét tuyển.

Chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển, môn chính xem TẠI ĐÂY

Huy Lân