Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH QG TP HCM dự kiến diễn ra ngày 7-7-2018. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 2 đến 30-5. Thí sinh có thể đăng ký thi qua online, bưu điện, hoặc trực tiếp tại ĐHQG TP HCM. Địa điểm thi: TP HCM, Cần Thơ, Quy Nhơn. Kết quả thi sẽ được thông báo dự kiến vào ngày 15-7.

Bài thi đánh giá năng lực tại ĐHQG TPHCM chú trọng đánh giá các năng lực cơ bản để học ĐH của thí sinh như: sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, xử lý số liệu, giải quyết vấn đề.

Các năng lực này được đánh giá thông qua một bài thi tổng hợp gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài 150 phút. Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM: 

Mục tiêu đánh giá

Số câu

Nội dung

Phần 1. Sử dụng ngôn ngữ

1.1. Tiếng Việt

20

- Các câu hỏi, bài đọc đánh giá 

khả năng đọc hiểu, sử dụng tiếng 

Việt và tiếng Anh

1.2. Tiếng Anh

20

Phần 2. Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu

2.1. Toán học

10

- Các câu hỏi về toán phổ thông.

- Các câu hỏi suy luận và xác định

 các quy luật logic.

- Các câu hỏi về phân tích và 

chọn phương án trả lời tương 

ứng với từng bảng số liệu cho trước.

2.2. Tư duy logic

10

2.3. Phân tích số liệu

10

Phần 3. Giải quyết vấn đề

3.1. Vấn đề thuộc lĩnh vực hóa học

10

- Những câu hỏi, vấn đề về 

khoa học xã hội và tự nhiên

3.2. Vấn đề thuộc lĩnh vực vật lí

10

3.3. Vấn đề thuộc lĩnh vực sinh học

10

3.4. Vấn đề thuộc lĩnh vực địa lí

10

3.5. Vấn đề thuộc lĩnh vực lịch sử, 

chính trị, xã hội

10

Tổng cộng

120

Đại diện ĐHQG TPHCM cho biết thông qua việc kiểm tra các kỹ năng liên quan đến đọc, hiểu, tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề để đánh giá năng lực của thí sinh.

ĐHQG TP HCM nhận hồ sơ thi năng lực từ ngày 2 đến 30-5 - Ảnh 1.

Đại diện ĐHQG TPHCM tư vấn cho học sinh

Sáng mai 19-4, ĐHQG TP HCM sẽ tổ chức họp báo để thông tin rõ hơn về kỳ đánh giá năng lực này.

B. Lâm