Cụ thể, trường xét tuyển dựa vào tổng hợp 3 tiêu chí: kết quả học bạ THPT, điểm thi THPT quốc gia và bài kiểm tra đánh giá năng lực do trường tổ chức. Năm nay, trường vẫn giữ nguyên tỉ trọng điểm học bạ là 10% nhưng điều chỉnh tỉ trọng điểm thi THPT quốc gia tăng lên 60% (năm 2017 là 50%), giảm tỉ trọng từ bài kiểm tra đánh giá năng lực từ 40% xuống còn 30%.

GS-TS Mai Hồng Qùy, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP HCM, cho biết sau khi phân tích dữ liệu 2 năm qua (có kiểm tra đánh giá năng lực) đối với sinh viên trúng tuyển vào trường thì kết quả điểm thi THPT quốc gia phản ánh rõ nét hơn chất lượng thực sự của sinh viên. Vì vậy, năm 2018 trường tăng tỉ trọng điểm của kỳ thi này. Bài kiểm tra đánh giá năng lực giảm tỉ trọng điểm nhưng đây sẽ là phần có tính phân loại thí sinh cao.

H. Lân