Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị thường niên năm 2020 do ĐHQG TP HCM tổ chức sáng 29-12.

Đánh giá kết quả đạt được trong năm 2020, PGS-TS Vũ Hải Quân, Phó Giám đốc thường trực ĐHQG TP HCM, cho biết năm 2020, ĐHQG TP HCM đã nỗ lực gặt hái được nhiều thành tựu, khẳng định rõ nét vai trò đầu tàu, nòng cốt của mình trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển đất nước và nâng cao vị thế của giáo dục ĐH Việt Nam trên trường quốc tế.

ĐHQG TP HCM xác định chủ đề năm 2021 là "Mô hình tự chủ - Vươn tầm thế giới", gồm nhiều nội dung trọng tâm như đổi mới cơ chế hoạt động, xây dựng và phát triển mô hình tự chủ đại học tiên tiến trên nền tảng hệ thống thiết chế quản trị đại học hiện đại, hiệu quả theo chuẩn mực quốc tế, đảm bảo các điều kiện để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng; chú trọng phát triển năng lực đội ngũ cán bộ, viên chức, nhà khoa học nhằm nâng cao hiệu quả mọi mặt hoạt động trong toàn hệ thống; Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng, đạt trình độ xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu khoa học - công nghệ, kiến tạo tri thức mới theo chuẩn mực quốc tế; đồng thời chủ động, tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội và phục vụ cộng đồng, khẳng định tầm vóc, vị thế của ĐHQG TP HCM nói riêng, của giáo dục đại học Việt Nam nói chung trên trường quốc tế; Tăng cường phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược và tích cực tham gia hoạt động trong các tổ chức và mạng lưới hợp tác quốc tế nhằm phát triển hình ảnh và vị thế quốc tế của mình; Gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội. Tăng cường quảng bá, kêu gọi hợp tác, thu hút đầu tư phát triển ĐHQG TP HCM...

Thông tin tại Hội nghị thường niên năm 2020 do ĐHQG TP HCM tổ chức cho biết đến nay các trường thành viên đã kiện toàn hội đồng trường.

Huy Lân