Điểm chuẩn các trường quân đội tăng từ 1-3 điểm - Ảnh 1.

Năm nay điểm chuẩn vào các trường tăng mạnh, từ 1-3 điểm, trong khi chỉ tiêu vẫn giữ ổn định như năm 2018.

Theo đại diện Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng, do phổ điểm đẹp nên nguồn tuyển dồi dào, điểm chuẩn cũng tăng lên đáng kể. Có một số ngành điểm chuẩn giảm nhưng cũng rất ít.

Xem điểm chuẩn các trường quân đội sau đây:

Đại học Quân sự

Đại học ngành quân sự cơ sở

Cao đẳng quân sự

Cao đẳng ngành quân sự cơ sở

File ảnh điểm chuẩn các trường quân đội:

Điểm chuẩn các trường quân đội tăng từ 1-3 điểm - Ảnh 2.
Điểm chuẩn các trường quân đội tăng từ 1-3 điểm - Ảnh 3.
Điểm chuẩn các trường quân đội tăng từ 1-3 điểm - Ảnh 4.
Điểm chuẩn các trường quân đội tăng từ 1-3 điểm - Ảnh 5.
Điểm chuẩn các trường quân đội tăng từ 1-3 điểm - Ảnh 6.
Điểm chuẩn các trường quân đội tăng từ 1-3 điểm - Ảnh 7.
Yến Anh