Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất của Học viện Cán bộ TP HCM là quản lý nhà nước là 21.30, ngành có điểm chuẩn thấp nhất là công tác xã hội là 19.62. Năm nay, có sự thay đổi ở nhóm ngành Chính trị học và Công tác xã hội, điểm chuẩn tăng từ 3-5 điểm so với năm ngoái, cho thấy sự quan tâm của thí sinh đối với nhóm ngành này càng tăng.

TT

Ngành

Mã ngành

Điểm

trúng tuyển

1

Quản lý Nhà nước

7310205

21.30

2

Luật

7380101

21.00

3

Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

7310202

21.15

4

Chính trị học

7310201

19.75

5

Công tác xã hội

7760101

19.62

Thí sinh trúng tuyển phải làm thủ tục "Xác nhận nguyện vọng" từ 8 giờ ngày 7-8 đến 12 giờ ngày 12-8 theo hai hình thức qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp. Quá thời hạn quy định nêu trên, thí sinh không làm thủ tục xác nhận nguyện vọng xem như từ chối nhập học.

Lê Thoa