Điểm chuẩn của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cụ thể như sau:

Điểm chuẩn ngành răng hàm mặt Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch 27,55  - Ảnh 1.
Huy Lân