Điểm chuẩn vào các ngành của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật, ĐH Bách khoa TP HCM - Ảnh 1.
Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật, ĐH Bách khoa TP HCM - Ảnh 2.
Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật, ĐH Bách khoa TP HCM - Ảnh 3.

Tại trường ĐH Bách khoa TP HCM, điểm chuẩn trúng tuyển vào tất cả các ngành bậc đại học của trường đều tăng so với mức điểm chuẩn năm ngoái từ 2 đến gần 3 điểm.

Trong đó, ngành khoa học máy tính có điểm chuẩn cao nhất là 28 điểm. Kế tiếp là ngành kỹ thuật ô tô 27,5 điểm.

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật, ĐH Bách khoa TP HCM - Ảnh 4.
Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật, ĐH Bách khoa TP HCM - Ảnh 5.