Học viện Quân y có mức điểm trúng tuyển cao nhất là 28,65 điểm, tiếp theo là Học viện Biên phòng 28,8 điểm, Học viện Hậu cần, Học viện Kỹ thuật quân sự cùng 28,15 điểm. Học viện Khoa học quân sự điểm cao nhất là 28,1 điểm.

Điểm trúng tuyển vào trường quân đội cao nhất là 28,65 điểm - Ảnh 1.
Điểm trúng tuyển vào trường quân đội cao nhất là 28,65 điểm - Ảnh 2.
Điểm trúng tuyển vào trường quân đội cao nhất là 28,65 điểm - Ảnh 3.
Điểm trúng tuyển vào trường quân đội cao nhất là 28,65 điểm - Ảnh 4.
Điểm trúng tuyển vào trường quân đội cao nhất là 28,65 điểm - Ảnh 5.
Điểm trúng tuyển vào trường quân đội cao nhất là 28,65 điểm - Ảnh 6.
Yến Anh