Kết luận của Bộ GD-ĐT khẳng định: Viện Khoa học Phát triển nhân lực quốc tế Sài Gòn không có chức năng đào tạo, liên kết đào tạo các trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và thạc sĩ với các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước.
Về biện pháp xử lý, bộ giao Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan không công nhận văn bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của Trường Đại học York cấp cho học viên lớp liên kết đào tạo giữa viện và Trường Đại học Lạc Hồng với Trường Đại học York...
H.Lân