Cuộc đối thoại sẽ tập trung vào các vấn đề lớn, như: nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở các cấp học, trong đó tập trung vào bậc ĐH, CĐ với những thông tin mới về tuyển sinh ĐH, CĐ 2012.
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cũng sẽ cung cấp nhiều thông tin về đổi mới chương trình đào tạo, từng bước giảm tải cho học sinh phổ thông, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục đào tạo và tiêu cực trong thi cử.
Ngoài ra, cuộc đối thoại cũng đề cập những chính sách ưu tiên cho giáo dục đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó  khăn.
Người dân có thể bày tỏ các ý kiến của mình bằng cách đặt câu hỏi gửi về địa chỉ email doithoai@chinhphu.vn.
Y.Anh