Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) ngày 29-5 đã có văn bản yêu cầu chánh thanh tra các sở GD-ĐT tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc việc thanh tra các khâu của kỳ thi tốt nghiệp THPT như việc huy động lực lượng, cơ sở vật chất và tổ chức các hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi.

Đồng thời, bộ chỉ đạo các đoàn thanh tra lưu động thực hiện thanh tra không báo trước tại các hội đồng coi thi; cán bộ thanh tra cắm chốt hoạt động độc lập theo chỉ đạo của người ra quyết định thanh tra; kiên quyết lập biên bản và kiến nghị xử lý khi phát hiện các hành vi vi phạm quy chế thi.

Các sở GD-ĐT phải thành lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, phối hợp với các lực lượng liên quan xử lý kịp thời các sự cố phát sinh. Bộ GD-ĐT cũng công bố đường dây nóng của thanh tra bộ: 0936 315 334.

Y. Anh