Phát biểu tại tọa đàm "Trường sư phạm đồng hành cùng trường phổ thông phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục" được Ban Quản lý ETEP (chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông) thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ở TP Hà Nội, TS Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Ban Quản lý ETEP, cho biết trong 4 năm vận hành, các trường sư phạm đã tham gia bồi dưỡng hơn 31.000 giáo viên phổ thông cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán về các mô-đun cốt lõi để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Đội ngũ này đã cùng với giảng viên sư phạm hỗ trợ gần 725.000 giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, góp phần thực hiện tốt chương trình, sách giáo khoa mới. Với mô hình bồi dưỡng mới, chuyển từ bồi dưỡng tập trung sang tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại địa phương, nhà trường, có hỗ trợ của đội ngũ cốt cán, đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt của các trường đại học sư phạm và hệ thống học tập trực tuyến, lần đầu tiên, các trường đại học sư phạm tham gia hoạt động bồi dưỡng giáo viên một cách hệ thống trong phạm vi toàn quốc.

Tại tọa đàm, ý kiến trao đổi từ các trường đại học sư phạm cũng cho rằng việc hỗ trợ giáo viên phổ thông cần có sự gắn kết một cách bài bản, dài hạn giữa trường đại học sư phạm và các trường phổ thông.

Y.Anh