Đề thi và đáp án môn tiếng Anh:

Đề thi

Gợi ý giải đề môn tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh 1.
Gợi ý giải đề môn tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh 2.
Gợi ý giải đề môn tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh 3.
Gợi ý giải đề môn tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh 4.

Bài giải gợi ý

Gợi ý giải đề môn tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh 5.

Nhận xét về đề tiếng Anh, các giáo viên của Trung tâm Giáo dục Học Mãi cho biết khoảng 80% câu hỏi của đề này nằm ở mức độ nhận biết, thông hiểu và phần còn lại là các câu hỏi vận dụng và vận dụng cao. Đề thi không xuất hiện câu hỏi cực khó và đánh đố, các câu đòi hỏi thí sinh phải tư duy, suy luận vẫn tập trung vào phần từ vựng và đọc hiểu như câu 36,41,42 (mã 424). Phần lớn các các câu hỏi kiến thức, từ vựng rất quen thuộc với thí sinh trong quá trình học và ôn tập lớp 12. Các dạng bài như câu giao tiếp rất gần gũi với đời sống - đáp lại lời khen và lời xin lỗi; dạng bài tìm câu đồng nghĩa, nối câu không xuất hiện các kiến thức mới, vẫn là các câu hỏi liên quan đến biến đổi thì, modal verb, câu gián tiếp, câu ước và đảo ngữ.

Nhóm Giáo viên giải đề - Ảnh: TẤN THẠNH