Môn Vật lí có thời gian làm bài 50 phút, là 1 trong 3 môn thi thành phần của bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên.

Đề thi:

Thi tốt nghiệp THPT 2021: Bài giải gợi ý môn vật lý - Ảnh 1.
Thi tốt nghiệp THPT 2021: Bài giải gợi ý môn vật lý - Ảnh 2.
Thi tốt nghiệp THPT 2021: Bài giải gợi ý môn vật lý - Ảnh 3.
Thi tốt nghiệp THPT 2021: Bài giải gợi ý môn vật lý - Ảnh 4.

Bài giải gợi ý:

Thi tốt nghiệp THPT 2021: Bài giải gợi ý môn vật lý - Ảnh 5.
Nhóm Giáo viên giải đề - Ảnh: TẤN THẠNH