ĐH Fulbright Việt Nam vừa công bố 5 thành viên mới tham gia Hội đồng Tín thác, gồm: ông Ngô Bảo Châu, giáo sư danh dự Francis và Rose Yuen tại Đại học Chicago (Mỹ); bà Nguyễn Thị Liên Hằng, giáo sư Sử học ĐH Columbia (Mỹ); bà Kathleen Matthews, chiến lược gia về truyền thông và đối ngoại quốc tế; ông Chris Helzer, Phó chủ tịch về Chính sách toàn cầu và Quan hệ Chính phủ tại Tập đoàn NIKE; bà Lê Diệp Kiều Trang, Chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính của Arevo tại Việt Nam. Đây là các chuyên gia đầu ngành của nhiều lĩnh vực đa dạng.

Với tổng cộng 17 thành viên, Hội đồng Tín thác đại diện cho cam kết của ĐH Fulbright trong việc góp phần giải quyết các vấn đề từ góc nhìn đa ngành.

Được xây dựng trên nền tảng chương trình đào tạo thạc sĩ chính sách công, Fulbright tiếp tục khởi xướng chương trình đào tạo đại học theo mô hình giáo dục khai phóng của Mỹ. 

Với 6 giá trị cốt lõi gồm độc lập – tính thích nghi – tính toàn cầu – sinh viên là trung tâm – tính dung hợp – hướng tới tương lai, ĐH Fulbright Việt Nam góp phần đào tạo những thế hệ lãnh đạo được trang bị các kỹ năng quan trọng nhằm đương đầu với các thách thức toàn cầu.

Tin-ảnh: Khánh Thu