Khối mầm non có 83 trường quyết định hỗ trợ 100% lương cho CB, GV, NV với 2.936 CB, GV, NV được hưởng. Có 120 trường khối mầm non quyết định hỗ trợ 50% lương cho 3.273 CB, GV, NV đồng nghĩa với gần 3.300 CB, GV, NV ở các trường này bị cắt giảm một nửa lương. Có 113 trường hỗ trợ một phần lương cho CB, GV, NV, tương đương 3.366 CB, GV, NV ở các trường này chỉ được hỗ trợ một phần lương trong thời gian nghỉ. Đặc biệt, có 42 trường không hỗ trợ lương cho CB, GV, NV.

Khối các nhóm trẻ có 169 cơ sở nhóm trẻ ở Hà Nội vẫn hỗ trợ 100% lương cho 1.474 CB, GV, NV. Có 351 cơ sở nhóm trẻ hỗ trợ 50% lương cho 2.743 CB, GV, NV; Số nhóm trẻ hỗ trợ một phần lương là 913 nhóm, với 6.416 CB, GV, NV. Số nhóm trẻ không hỗ trợ lương cho CB, GV, NV là 1.263 nhóm.

Cấp tiểu học có 13 trường hỗ trợ 100% lương cho 540 CB, GV, NV; 7 trường hỗ trợ 50% lương cho 271 CB, GV, NV; số trường hỗ trợ một phần lương là 25 trường, với 2.197 CB, GV, NV; 1 trường không hỗ trợ lương cho CB, GV (trường này có 38 CB, GV, NV).

Cấp THCS, số trường hỗ trợ 100% lương là 6 trường (191 CB, GV, NV); số trường hỗ trợ 50% lương là 4 trường (126 CB, GV, NV); số trường hỗ trợ một phần lương là 12 trường (739 CB, GV, NV).

Cấp THPT, số trường hỗ trợ 100% lương là 20 trường (894 CB, GV, NV); số trường hỗ trợ 50% lương là 26 trường (1.142 CB, GV, NV); số trường hỗ trợ một phần lương là 51 trường (2.079 CB, GV, NV); số trường không hỗ trợ lương là 8 trường (355 CB, GV, NV).

Trước thực trạng này, Sở GD-ĐT Hà Nội kiến nghị thành phố hỗ trợ tiền lương cơ bản hoặc trợ cấp cho GV, đặc biệt là những GV có hoàn cảnh khó khăn phải thuê nhà, con nhỏ, sức khỏe yếu... Đồng thời, miễn BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đối với toàn bộ GV, giảng viên, NV, CB quản lý tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập đang tham gia đóng trong quý I và II/2020; có các giải pháp hỗ trợ để giảm tiền thuê nhà cho giáo viên có khó khăn về nhà ở. 

Y.Anh