Nội dung đơn nêu sai phạm trong nguyên tắc chi tiêu chủ yếu liên quan đến khoản tiền 59.994.000 đồng, trong đó mua 12.000 cuốn tập loại 100 trang và 13,8 triệu đồng mua 69 kỷ niệm chương khi chưa có con dấu và chữ ký của trưởng ban.

Vị trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh dẫn quy chế về việc sử dụng quỹ đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh - có quy định nguyên tắc chi tiêu. Cụ thể, mức chi từ 10 triệu đồng trở xuống được thông qua ban thường trực gồm 5 thành viên (trưởng ban, 2 phó trưởng ban, ủy viên thư ký và ủy viên tài chính). Mức chi từ 10 triệu đồng trở lên được lấy biểu quyết trong cuộc họp toàn ban đại diện cha mẹ học sinh trường trước khi duyệt. Thủ tục chi tiền có đầy đủ chữ ký của ủy viên tài chính, trưởng ban và con dấu của ban đại diện cha mẹ học sinh mới được xem là hợp lệ. Hợp đồng mua bán và thủ tục chi 12.000 cuốn tập, 69 kỷ niệm chương không có con dấu và chữ ký của trưởng ban nên không hợp lệ.

Tiếp xúc với chúng tôi chiều 9-10, ông Nguyễn Tiến Hỷ, Hiệu trưởng Trường THPT Phước Long, cung cấp bản kế hoạch hỗ trợ kinh phí các hoạt động cuối năm học 2016-2017 có đóng dấu và chữ ký của trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh. Bản kế hoạch này có nội dung chi 60 triệu đồng mua tập và 14 triệu đồng mua kỷ niệm chương.

Ông Hỷ cho rằng kế hoạch chi đã được ban đại diện cha mẹ học sinh duyệt, mức chi không vượt so với kế hoạch nên cuối năm học, nhà trường cùng phó trưởng ban cùng ký trong hợp đồng mua bán với các đơn vị cung ứng. "Việc chọn mẫu, báo giá do thành viên ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện, sau đó quyết định mua ở đơn vị báo giá thấp nhất" - ông Hỷ giải thích. Theo ông, biên bản họp ban đại diện cha mẹ học sinh cũng thống nhất cử một phó trưởng ban phụ trách việc mua sắm.

H.Lân