Các ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại: www.asdiv.edu.vn. Tối đa có 250 suất học bổng được trao cho những ứng viên xuất sắc để học bậc sau ĐH tại Úc, bắt đầu vào năm 2014. Đối tượng dự tuyển học bổng thuộc 1 trong 3 nhóm sau: Cán bộ chính quyền địa phương và cá nhân làm trong lĩnh vực phát triển; cán bộ cơ quan Trung ương; giảng viên ĐH, CĐ (bao gồm giảng viên tiếng Anh) và cán bộ nghiên cứu.
Mỗi suất học bổng bao gồm chi phí đi lại, học phí và sinh hoạt phí để học tập tại bất kỳ trường ĐH đẳng cấp thế giới nào của Úc, có giá trị lên tới 300.000 đô la Úc. Để biết thêm chi tiết, truy cập trang: www.asdiv.edu.vn hoặc gửi email về: info@asdiv.edu.vn.
K.Minh