Theo đó, đối tượng tham gia đề án là học sinh lớp 1 và 6, tham gia trên cơ sở tự nguyện, sĩ số 30 học sinh/ lớp

Với học sinh lớp 1, sở yêu cầu phải có đơn xin học theo chương trình thí điểm của phụ huynh. Với học sinh lớp 6 yêu cầu xếp loại hạnh kiểm tốt và học lực giỏi ở cuối năm học lớp 5. Tổng điểm thi cuối năm lớp 5 hai môn tiếng Việt, toán phải đạt từ 16 điểm trở lên. Trình độ tiếng Anh phải đạt chuẩn A2 theo khung năng lực ngoại ngữ của Bộ GD-ĐT theo 1 trong 3 tiêu chuẩn đánh giá. Theo hệ thống Cambridge English học sinh phải có chứng chỉ Flyers (số khiên phải đạt tối thiểu là 10/15 khiên). Theo hệ thống ETS học sinh phải có chứng chỉ TOEFL Primary bậc 2 với số huy hiệu tối thiểu là 3/4 huy hiệu (TOEFL Primary, Step 2,3 badges). Hoặc học sinh phải hoàn tất bài khảo sát đầu vào của chương trình.

Thời lượng học các môn tiếng Anh, toán và khoa học bằng tiếng Anh theo chương trình thí điểm là 6 tiết/ tuần. Ngoài kiểm tra, đánh giá theo tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT, học sinh tham gia chương trình thí điểm còn phải hoàn thành các bài kiểm

Đ. Trinh