Tại buổi họp này, ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường đưa ra dự thảo công trình hội cha mẹ học sinh năm học 2017-2018 với nhiều nội dung thu lên tới 332 triệu đồng.

Ban đại diện cũng đưa ra kinh phí hoạt động cho mỗi lớp 9 triệu đồng/năm, mỗi học sinh là 25.000 đồng/tháng, chưa tính quỹ lớp.

Hội phụ huynh đẻ ra 48 khoản thu lên tới 332 triệu - Ảnh 1.

Hội phụ huynh đẻ ra 48 khoản thu lên tới 332 triệu - Ảnh 2.

Dù mới là dự thảo nhưng ở nhiều lớp, phụ huynh phải đóng luôn tại buổi họp dù không có sự đồng thuận cao.

Chúng tôi trao đổi với trưởng phòng GD-ĐT một quận về công trình hội cha mẹ học sinh của Trường Tiểu học Hoàng Diệu, vị này cho rằng danh sách "đẻ" ra quá nhiều nội dung thu, trong đó có nhiều khoản thu không phù hợp.

N. Huy