Qua quá trình thanh tra, tại các trường học có tình trạng hầu hết giáo viên chủ nhiệm được thanh tra còn làm luôn nhiệm vụ chủ trì, điều hành các cuộc họp của ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS). Ngoài ra, một số nơi, giáo viên còn đứng ra lấy ý kiến, chủ trì việc bàn bạc vận động, đóng góp, thu tiền của phụ huynh. Cụ thể, tại hầu hết các trường được thanh tra, thông qua biên bản họp của CMHS thì giáo viên chủ nhiệm cũng điều hành. Sinh hoạt giáo viên và phụ huynh vẫn chủ yếu để bàn chuyện tiền trường.

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, những đơn thư phản ánh về việc một vài trường, giáo viên chủ nhiệm điều hành hoạt động của ban đại diện CMHS và đứng ra thu tiền của CMHS trong lớp là đúng. Kinh phí hoạt động của ban đại diện CMHS được các trường sử dụng các tên gọi khác như quỹ hội, quỹ khuyến học... là chưa đúng quy định. Việc giáo viên điều hành, chủ trì toàn bộ nội dung họp với toàn thể CMHS để thông qua chương trình hoạt động của ban đại diện CMHS là không đúng quy định.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường không để giáo viên đứng ra lấy ý kiến, chủ trì việc bàn bạc vận động, đóng góp, thu tiền của CMHS. Đối với sinh hoạt của giáo viên chủ nhiệm với CMHS cần quan tâm đến học sinh đầu cấp khi vào năm học mới. Giới thiệu kỹ lưỡng với phụ huynh về tình hình, nội quy, điều kiện hoạt động của nhà trường, công tác phối hợp giữa giáo viên và phụ huynh để cùng hướng dẫn học sinh tham gia hoạt động, thực hiện quy định của nhà trường.

Đ. Trinh