Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng là đơn vị thực hiện kiểm định tại HUFLIT. Việc đánh giá dựa trên 10 tiêu chuẩn và 61 tiêu chí. Kết quả HUFLIT có 50/61 tiêu chí, đạt tỷ lệ 82%.

TS Trần Quang Nam – Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: Đây là một kết quả đáng khích lệ đối với tập thể sư phạm nhà trường, là động lực mạnh mẽ để truyền năng lượng giúp trường tiếp tục tiến xa hơn nữa trong hành trình cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao ở tương lai.

HUFLIT đạt chứng nhận kiểm định chất lượng - Ảnh 1.

Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ tin học TP HCM (bên trái) đại diện nhà trường nhận chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

Hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết ngay từ những ngày đầu thành lập, trường đã xác định sứ mạng, mục tiêu là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thích ứng với sự phát triển và yêu cầu ngày càng cao của xã hội và thị trường lao động. Trường luôn quan tâm và xác định việc đảm bảo, nâng cao chất lượng giáo dục là yếu tố then chốt, là nền tảng thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược của cơ sở đào tạo. Trong suốt chặng đường lịch sử hình thành và phát triển, tập thể sư phạm nhà trường đã vượt qua không ít khó khăn, thách thức khách quan và chủ quan đồng thời nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao chất lượng trong tất cả hoạt động. Nhà trường cũng đã liên tục triển khai nhiều giải pháp cải tiến trong công tác tổ chức và quản lý, cơ sở vật chất, hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế,… nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, khẳng định uy tín học hiệu và trách nhiệm của nhà trường đối với người học và xã hội.

Q.Anh