Theo kết luận thanh tra này, kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP HCM có 1 bài thi vi phạm quy chế. Địa điểm chấm bài thi tự luận và trắc nghiệm tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

Qua kết quả kiểm tra, xác minh, Bộ GD-ĐT đánh giá các ban của hội đồng đã ban hành đầy đủ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo công tác bảo mật, an toàn. Đã tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ làm nhiệm vụ chấm thi và thanh tra thi.

Kết luận thanh tra chấm thi tốt nghiệp THPT tại TP HCM - Ảnh 1.

Từ thực tế tại TP HCM, Bộ GD-ĐT sẽ giao Cục quản lý chất lượng sửa đổi một số điều trong quy chế thi

Kết quả thanh tra của Bộ cho thấy do hội đồng có số lượng bài thi lớn nên bố trí khu vực làm việc của thư ký lên điểm các tổ, nơi đối thoại để thống nhất điểm giữa cán bộ chấm thi 1 và cán bộ chấm thi 2 chưa được thuận tiện.

Vì vậy, Bộ GD-ĐT giao Cục quản lý chất lượng rà soát, sửa đổi một số nội dung trong quy chế thi. Cụ thể: Khu vực chấm thi điều 24 khoản 2 quy định khi đóng, mở phòng chứa bài thi, phòng chấm thi... phải có sự chứng kiến của công an và thanh tra. Vì quy định như vậy, đối với phòng chấm bài thi môn tự luận tại Hội đồng có số lượng phòng chấm thi lớn như TP HCM sẽ khó khăn.

Ngoài ra, ở điều 27 chấm bài thi tự luận, khoản 1 điểm C quy định: Trưởng môn chấm thi tập trung toàn bộ các tổ trưởng tổ chấm thi và cán bộ chấm thi để quán triệt quy chế thi, thảo luận, hướng dẫn, chấm chung vì chưa phù hợp với hội đồng có số cán bộ chấm thi lớn.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, TP HCM thực hiện đúng quy chế về chấm thi tự luận, trắc nghiệm và thực hiện quản lý điểm theo quy định.

Phương Quỳnh