Theo phương án dự kiến này, học sinh tại TP HCM sẽ đi học trở lại theo từng khối lớp, không tập trung đồng loạt nhằm đảm bảo an toàn về dịch bệnh. Cụ thể như sau: 

Đối với học sinh THPT: 

Lớp 12 bắt đầu đến trường vào 4-5 (thứ hai) để cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; ngày 5-5, học sinh bắt đầu đi học bình thường. 

Lớp 10 và 11: Ngày 8-5 (thứ sáu): Học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh; ngày 11-5 (thứ hai): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Đối với học sinh THCS

Lớp 9: ngày 4-5 (thứ hai): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh; Ngày 5-5 (thứ ba): học sinh bắt đầu đi học bình thường. 

Lớp 6, 7 và 8: Ngày 8-5 (thứ sáu): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 11-5 (thứ hai): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Đối với học sinh tiểu học: 

Lớp 4 và 5: lớp 5 (buổi sáng) và lớp 4 (buổi chiều). Ngày 8-5 (thứ sáu): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 11-5 (thứ hai) học sinh bắt đầu đi học bình thường. 

Lớp 1, 2 và 3: Ngày 11-5 (thứ hai) học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 12-5 (thứ ba) học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Đối với học sinh Mầm non: 

Ngày 18-5:  Lớp lá (trẻ 5 tuổi) bắt đầu đi học trở lại. 

Ngày 25-5: Lớp Mầm và Chồi bắt đầu đi học trở lại. 

Ngày 1-6: các lớp nhà trẻ còn lại bắt đầu đi học trở lại.

Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Cơ sở Dạy thêm, Giáo dục kỹ năng sống và Tư vấn du học: Nếu đảm bảo được các điều kiện an toàn theo Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo; bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 4-5  (thứ hai).

Sở GD-ĐT TP HCM cũng yêu cầu các trường trước khi cho HS đi học lại phải triển khai Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn TP; Phối hợp khẩn trương hoàn thành việc cấp phát khẩu trang cho học sinh phổ thông các trường công lập theo Nghị quyết của HĐND TP; Giao đầu mối tiếp nhận và phân phối khẩu trang cho Phòng GD-ĐT các quận, huyện. Hạn chót để các trường nhận khẩu trang là ngày 2-5; đảm bảo phát cho tất cả học sinh trong ngày đầu tiên các em đến trường. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả, đảm bảo chất lượng hoạt động dạy học trực tuyến.

Đặng Trinh