Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, ngữ văn là môn có nhiều thí sinh bị 0-dưới 1 điểm nhất với 1.265 bài. Tiếp theo là môn tiếng Anh với 630 bài, môn lịch sử 395 bài, môn toán 345 bài.

Các môn còn lại là hoá có 187 bài, vật lý 150 bài, sinh học 98 bài, địa lý 47 bài và thấp nhất là giáo dục công dân với 11 bài.

Dưới đây là phổ điểm theo từng môn thi theo thống kê của Bộ GD-ĐT.

Môn ngữ văn chiếm kỷ lục với 1.265 bài thi bị điểm liệt - Ảnh 1.

Phổ điểm môn vật lý

Môn ngữ văn chiếm kỷ lục với 1.265 bài thi bị điểm liệt - Ảnh 2.

phổ điểm môn hoá học

Môn ngữ văn chiếm kỷ lục với 1.265 bài thi bị điểm liệt - Ảnh 3.

phổ điểm môn sinh học

Môn ngữ văn chiếm kỷ lục với 1.265 bài thi bị điểm liệt - Ảnh 4.

phổ điểm môn lịch sử

Môn ngữ văn chiếm kỷ lục với 1.265 bài thi bị điểm liệt - Ảnh 5.

phổ điểm môn địa lý

Môn ngữ văn chiếm kỷ lục với 1.265 bài thi bị điểm liệt - Ảnh 6.

phổ điểm môn giáo dục công dân

Môn ngữ văn chiếm kỷ lục với 1.265 bài thi bị điểm liệt - Ảnh 7.

phổ điểm môn toán

Môn ngữ văn chiếm kỷ lục với 1.265 bài thi bị điểm liệt - Ảnh 8.

phổ điểm môn ngữ văn

Môn ngữ văn chiếm kỷ lục với 1.265 bài thi bị điểm liệt - Ảnh 9.

phổ điểm môn tiếng Anh

Phổ điểm theo từng tổ hợp xét tuyển theo thống kê của Bộ GD-ĐT.

Môn ngữ văn chiếm kỷ lục với 1.265 bài thi bị điểm liệt - Ảnh 10.

phổ điểm xét tuyển theo tổ hợp toán, vật lý, hoá học

Môn ngữ văn chiếm kỷ lục với 1.265 bài thi bị điểm liệt - Ảnh 11.

phổ điểm xét tuyển theo tổ hợp toán, ngữ văn, vật lý

Môn ngữ văn chiếm kỷ lục với 1.265 bài thi bị điểm liệt - Ảnh 12.

Phổ điểm xét tuyển theo tổ hợp môn toán, vật lý, tiếng Anh

Môn ngữ văn chiếm kỷ lục với 1.265 bài thi bị điểm liệt - Ảnh 13.

phổ điểm theo tổ hợp xét tuyển toán, hoá, sinh

Môn ngữ văn chiếm kỷ lục với 1.265 bài thi bị điểm liệt - Ảnh 14.

phổ điểm theo tổ hợp xét tuyển toán, hoá, sinh

Môn ngữ văn chiếm kỷ lục với 1.265 bài thi bị điểm liệt - Ảnh 15.
Yến Anh