Theo đó, toàn quốc có 910.831 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT (hệ THPT 823.796 thí sinh, hệ GDTX 87.035 thí sinh).

Phân tích của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng về các môn thi tự chọn cho thấy hóa học là môn được chọn nhiều nhất với 524.782 thí sinh (chiếm 57,62% tổng số thí sinh). Tiếp sau là môn vật lý với 437.656 thí sinh (48,05%), địa lý có 329.877 thí sinh (36,22%), sinh học có 279.785 thí sinh (30,72%) và cuối cùng là lịch sử với 104.959 thí sinh (chiếm 11,52%).

Xếp trước môn sử là ngoại ngữ với 144.368 thí sinh (15,85%).

Y. Anh