Để nắm vững kiến thức, thí sinh nên rà soát kiến thức theo kiểu “đâm nhánh”. Cụ thể, mỗi giai đoạn cần có các đề mục, mỗi đề mục lại có các ý. Ví dụ, ở giai đoạn 1954 – 1975 (phần kháng chiến chống Mỹ cứu nước), ngoài những thắng lợi của quân dân ta trong những năm sau Hiệp định Paris về VN năm 1973 đến đầu năm 1975 và cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, thí sinh cần lưu ý đến các chiến lược Mỹ đã tiến hành ở miền Nam VN. Cụ thể:

 
- Chiến lược “Chiến tranh một phía” (1954 – 1960).
 
- Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965).
 
- Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 – 1968).
 
- Chiến lược “VN hóa” và “Đông Dương hóa chiến tranh” (1969 – 1973).
 
Khi nêu mỗi chiến lược chiến tranh của Mỹ, thí sinh cần nêu được hai phần quan trọng: Nêu hoàn cảnh ra đời, âm mưu (mục đích), thủ đoạn (biện pháp thực hiện)...  các chiến lược chiến tranh của Mỹ; đấu tranh của quân dân ta dưới các hình thức (đấu tranh chính trị, đấu tranh phá “ấp chiến lược”, đấu tranh vũ trang...)

Tránh dư ý, thiếu ý

Tốt nhất là trước khi thi, thí sinh nên xem lại đáp án môn sử của các đề thi năm trước để có thể trình bày đủ ý, tránh tình trạng dư ý cũng như thiếu ý. Câu hỏi của đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ thường là những câu hỏi tổng hợp, đòi hỏi phải biết sắp xếp ý từ nhiều bài khác nhau để trả lời. Tuy nhiên, cũng có những câu nằm trọn vẹn trong một đoạn nào đó của sách giáo khoa, thí sinh chỉ cần thuộc bài là làm được.

TS Trần Ngọc Khánh (Giảng viên Trường Đại học KHXH - NV TPHCM)