Dự kiến ứng viên trúng tuyển sẽ đi học trong tháng 8-2013.  Thời hạn nhận hồ sơ tiếng Việt để sơ tuyển trước ngày 10-3; hồ sơ tiếng Anh để gửi đi Hungary trước ngày 1-4. Xem chi tiết tại: www.vied.vn hoặc http://www.scholarship.hu.

Ba Lan cấp 10 học bổng đào tạo đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Chương trình đại học, tiến sĩ có thời gian đào tạo từ 4-5 năm, chương trình thạc sĩ: 2 năm (bao gồm 1 năm học dự bị tiếng Ba Lan tại Ba Lan) và sau khi hoàn thành năm học dự bị sẽ được chuyển vào học chuyên ngành. Dự kiến ứng viên trúng tuyển sẽ đi học trong tháng 9-2013. Xem chi tiết tại: www.vied.vn hoặc www.buwiwm.edu.pl. Nhận hồ sơ trước ngày 15-3.  

Bulgaria cấp 1 học bổng thạc sĩ, 1 học bổng tiến sĩ và từ 1 đến 3 học bổng thực tập sinh sau đại học hoặc nghiên cứu khoa học về các ngành khoa học kỹ thuật, xã hội và nhân văn. Nhận hồ sơ trước ngày 10-3.

Ph.Ngô