Các ngành có điểm sàn 16: Thanh nhạc, Việt Nam học (chuyên ngành văn hóa - du lịch), quốc tế học, khoa học thư viện, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, kế toán, khoa học môi trường,  toán ứng dụng, giáo dục chính trị (đào tạo giáo viên(GV) THPT), sư phạm (SP) lịch sử (đào tạo GV THPT); Giáo dục chính trị (đào tạo GV THCS), SP Lịch sử (đào tạo GV THCS), SP âm nhạc, SP mỹ thuật,  quản lý giáo dục.

Các ngành có điểm sàn 17:  Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành thương mại và du lịch), tâm lý học, quản trị văn phòng, luật, công nghệ (CN) thông tin, CN kỹ thuật điện - điện tử, CN kỹ thuật điện tử - truyền thông, CN kỹ thuật môi trường, kỹ thuật điện, điện tử, kỹ thuật điện tử- truyền thông, SP sinh học (đào tạo GV THPT), SP ngữ văn (đào tạo GV THPT), SP địa lý (đào tạo GV THPT),

SP toán học (đào tạo GV THCS), SP vật lý (đào tạo GV THCS), SP hóa học (đào tạo GV THCS), SP Sinh học (đào tạo GV THCS), SP ngữ văn (đào tạo GV THCS), SP địa lý (đào tạo GV THCS), SP tiếng Anh (đào tạo GV THCS), giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học .

Các ngành có điểm sàn 19: SP toán học (đào tạo GV THPT), SP vật lý (đào tạo GV THPT), SP hóa học (đào tạo GV THPT), SP tiếng Anh (đào tạo GV THPT)..

G. Thùy