Để thực hiện Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế giai đoạn 2020- 2035, TP HCM đã đặt hàng các cơ sở giáo dục ĐH chủ trì thiết kế, xây dựng 9 đề án thành phần, tương ứng với 8 ngành đào tạo nhân lực trình độ quốc tế và 1 đề án đại học chia sẻ.

Tính đến tháng 9-2023, 7/8 đề án thành phần đã được ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ với tổng kinh phí 8,3 tỉ đồng. Các trường ĐH đánh giá đề án tổng thể là một đề án lớn, có thời gian triển khai thực hiện kéo dài. Các đề án thành phần đều gặp khó khăn trong thời gian đầu.

Theo báo cáo tiến độ thực hiện, 8 ngành đào tạo nhân lực trình độ quốc tế bao gồm: công nghệ thông tin – truyền thông, cơ khí – tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, quản trị doanh nghiệp, tài chính – ngân hàng, y tế, du lịch, quản lý đô thị.

Những trường ĐH nào được giao đào tạo nhân lực trình độ quốc tế 8 ngành trọng điểm? - Ảnh 1.

Giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học tại trường

Trong đó, Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG TP HCM phụ trách đào tạo nhân lực ngành Công nghệ thông tin – truyền thông. Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM đào tạo nhân lực ngành Cơ Khí – Tự động hóa. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP HCM đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo. Trường ĐH Kinh tế TP HCM đào tạo ngành Quản trị doanh nghiệp và Tài chính – Ngân hàng. Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đào tạo ngành Y tế. Trường ĐH Sài Gòn đào tạo ngành Du lịch. Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP HCM đào tạo ngành Quản lý đô thị và Trường ĐH Công nghệ thông tin – ĐHQG TP HCM phụ trách đề án Đại học chia sẻ.

Hiện nay, trên địa bàn TP HCM có 58 cơ sở giáo dục ĐH, gồm 3 cơ sở giáo dục ĐH công lập thuộc thành phố; 40 cơ sở giáo dục công lập thuộc bộ - ngành và 15 cơ sở giáo dục ĐH tư thục. Trong 5 năm gần đây, các cơ sở giáo dục ĐH đã thực hiện 442 nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Cơ sở giáo dục ĐH đã trở thành nguồn lực góp phần quan trọng trong thực hiện các chương trình, đề án của thành phố.

Những trường ĐH nào được giao đào tạo nhân lực trình độ quốc tế 8 ngành trọng điểm? - Ảnh 3.

Sinh viên trải nghiệm mô hình nghiên cứu tại phòng thí nghiệm chuyên đề, chuyên ngành Vật lý - Tin học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM

Trong năm 2023-2025, các trường ĐH khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nghiên cứu đề xuất tháo gỡ vướng mắc với các đề án thành phần chưa được ký hợp đồng, xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực. Giai đoạn năm 2025-2035, các trường tiếp tục triển khai đào tạo nhân lực trình độ quốc tế 8 ngành trọng điểm và mô hình ĐH chia sẻ, phân kỳ lộ trình thực hiện đối với từng ngành.

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP HCM, Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng các trường ĐH trên địa bàn thành phố - cho rằng đề án đào tạo nhân lực 8 ngành có trình độ quốc tế và đề án xây dựng TP HCM trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực khu vực và quốc tế là 2 nhiệm vụ cấp bách. Bên cạnh đó, ông Phan Văn Mãi đề nghị các trường học phải đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, từ đó làm cơ sở đào tạo nhân lực chất lượng cao, trở thành trung tâm nguồn nhân lực khu vực và quốc tế.

Huế Xuân