Chủ tịch UBND TP HCM vừa ban hành Quyết định 1188/QĐ-UBND phê duyệt danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 2, lớp 6 và điều chỉnh bổ sung danh mục SGK lớp 1 trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022 trên địa bàn TP.

Theo đó, danh mục SGK lớp 2 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông, cụ thể như sau:

NÓNG: TP HCM chính thức phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 - Ảnh 1.
NÓNG: TP HCM chính thức phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 - Ảnh 2.

Danh mục SGK Lớp 2

Danh mục SGK lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022 như sau:

NÓNG: TP HCM chính thức phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 - Ảnh 3.
NÓNG: TP HCM chính thức phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 - Ảnh 4.

Danh mục SGK lớp 6

Danh mục các SGK lớp 1 điều chỉnh như sau:

NÓNG: TP HCM chính thức phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 - Ảnh 5.

Danh mục SGK lớp 1 điều chỉnh

Đặng Trinh