UBND quận 1 quy định về tuyển sinh đầu cấp như sau: Việc phân tuyến trên cơ sở tạo điều kiện cho học sinh được học tại trường gần nơi cư trú nhất, ngoại trừ một số trường hợp các trường học trên địa bàn không có khả năng tiếp nhận. Học sinh khu dân cư mới học tại các trường tại nơi cư trú để giảm áp lực sĩ số và giao thông.

Đối với tuyển sinh lớp 1, các trường hợp hộ khẩu tập thể (có sổ hộ khẩu, giấy khai sinh lập tại các phường của quận 1); hoặc nhập hộ khẩu, tạm trú dài hạn (KT3) sau tháng 5-2019 thì Ban chỉ đạo xoá mù chữ- Phổ cập giáo dục quận 1 sẽ xem xét cụ thể từng trường hợp để phân tuyến về các trường còn khả năng tiếp nhận.

Trường tiểu học sẽ nhận hồ sơ nhập học lớp 1 theo phân tuyến từ ngày 1-7 đến ngày 3-7.

Quận 1 công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp: Rà hộ khẩu tập thể - Ảnh 1.

HS Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, ngôi trường "hot" nhất quận 1

Đối với tuyển sinh lớp 6:

Học sinh lớp 5 của các trường tiểu học công lập quận 1 hoàn thành chương trình tiểu học, chương trình tăng cường ngoại ngữ và chương trình tích hợp sẽ được phân tuyến vào lớp 6 các trường THCS công lập trên địa bàn quận. Toàn bộ hồ sơ từ cấp tiểu học sẽ được trường tiểu học chuyển lên trường THCS theo địa bàn phân tuyến. Trường tiểu học và trường THCS căn cứ theo danh sách phân tuyến của kế hoạch tuyển sinh thực hiện bàn giao hồ sơ nhập học từ 20-7 đến 22-7.

Chi tiết phân tuyến các bậc mầm non, tiểu học, THCS, phụ huynh xem tại đây 

Đặng Trinh