UBND quận 5 (TP HCM) vừa công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2016-2017. Theo đó, ở bậc tiểu học, các trường tiểu học nhận hết số học sinh trong độ tuổi quy định (6 tuổi sinh năm 2010) có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn - KT3 tại quận 5. Hiệu trưởng các trường chủ động làm việc với UBND phường để thống nhất danh sách. Căn cứ số lượng phân bổ trẻ 6 tuổi vào trường tiểu học do Phòng Giáo dục và Đào tạo cung cấp và danh sách trẻ 6 tuổi của phường để viết giấy gọi trẻ ra lớp 1. Nếu tất cả trẻ 6 tuổi trong phường vào cùng một trường, UBND phường viết giấy gọi trẻ đến trường theo kế hoạch (không cần phân chia khu vực). Nếu số trẻ 6 tuổi trong phường phải vào nhiều trường khác nhau, UBND phường có trách nhiệm phân tuyến trường cụ thể cho trẻ cư ngụ trên địa bàn tổ dân phố, khu phố theo kế hoạch, trên cơ sở đó để viết giấy gọi trẻ ra lớp.

Đặc biệt, với trường hợp học sinh có hộ khẩu tập thể hoặc mới chuyển hộ khẩu hoặc tạm trú KT3 tại quận 5 kể từ tháng 1- 2016, ban chỉ đạo tuyển sinh của quận sẽ xem xét phân bổ trường học tùy tình hình cụ thể. Nếu tạm trú KT3 phải có hộ khẩu gốc ở tỉnh để đối chiếu. Quận 5 có 12 trường tiểu học dạy tiếng Anh tăng cường: Trường tiểu học Trần Bình Trọng, Huỳnh Mẫn Đạt, Bàu Sen, Lê Văn Tám, Chương Dương, Huỳnh Kiến Hoa, Phạm Hồng Thái, Trần Quốc Toản, Chính Nghĩa, Minh Đạo, Lê Đình Chinh và Lý Cảnh Hớn.

Đối với tuyển sinh vào lớp 6: Các trường THCS nhận hết 100% số học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học (3.323 học sinh) của các trường tiểu học trong quận vào học lớp 6 với sĩ số 40 - 45 học sinh / lớp. Tỉ lệ bán trú: 39%; lớp học 2 buổi/ngày: 39%. Điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 6 căn cứ tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II lớp 5 của 2 môn Tiếng Việt và Toán (theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo).

Tỉ lệ bán trú: 39%; lớp học 2 buổi/ngày: 39%. Điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 6 căn cứ tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II lớp 5 của 2 môn Tiếng Việt và Toán (theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo).

Chi tiết về chỉ tiêu tuyển sinh mời xem file dưới đây:

Đ. Trinh