Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, vừa ký quyết định phê duyệt Đề án "Đào tạo giảng viên giảng dạy Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025" do Ban Điều hành Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh chủ trì thực hiện.

Đề án được triển khai nhằm chủ động nguồn nhân lực phục vụ công tác giảng dạy trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy tăng tốc khởi nghiệp, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Quảng Nam chi 2,6 tỉ đồng đào tạo giảng viên dạy khởi nghiệp sáng tạo - Ảnh 1.

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quảng Nam ngày càng được định hình

Mục tiêu đến năm 2024, Quảng Nam sẽ đào tạo, cấp chứng chỉ cho 60 giảng viên. Trong đó, ngành Giáo dục và đào tạo 10 giảng viên; ngành Lao động, thương binh và xã hội (bao gồm các trường nghề) 8; Đoàn Thanh niên: 5; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: 5; Hội Nông dân tỉnh: 3; Khoa học và Công nghệ :3, Kế hoạch và Đầu tư:: 2, Tài chính: 1, Công Thương: 1, Văn hóa - Thể thao và Du lịch: 1, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 1, Thông tin và Truyền thông: 1; Đại học Quảng Nam: 1; Ủy ban nhân dân/Hội/Câu Lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo cấp huyện: 18.

Thời gian triển khai từ năm 2022 đến năm 2024. Theo đó, mỗi năm 1 lớp với quy mô mỗi lớp 20 giảng viên (năm 2025 các đơn vị bố trí kinh phí tự đào tạo và đào tạo lại). Dự toán kinh phí hơn 2,64 tỉ đồng.

Đầu năm 2017, Quảng Nam mới chính thức khởi động xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, muộn hơn nhiều so với các địa phương khác. Tuy vậy, với truyền thống vượt khó và duy tân, đến nay, phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở tỉnh Quảng Nam phát triển rất mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, được đánh giá là địa phương đứng đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên và thuộc tốp đầu cả nước.

Tỉnh ủy Quảng Nam cũng xác định khởi nghiệp đổi với sáng tạo cùng với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là một trong 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Quang Vinh