Theo quyết định của UBND TP, danh mục sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 sử dụng từ năm học 2022-2023 được phê duyệt TẠI ĐÂY

Trong danh mục sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 được phê duyệt, có 31 sách giáo khoa lớp 7 và 51 sách giáo khoa lớp 10. Đáng chú ý, trong danh mục sách giáo khoa lớp 7 và lớp 10 được phê duyệt, có sách thuộc nhiều bộ sách của các nhà xuất bản.

Chẳng hạn, ở môn toán lớp 10, danh mục sách được phê duyệt gồm cả sách thuộc bộ Cánh diều của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm và bộ Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Ở danh mục sách giáo khoa lớp 7, TP HCM cũng phê duyệt sách thuộc các bộ sách của nhiều nhà xuất bản khác nhau. Đơn cử, ở môn toán lớp 7, có 3 sách cùng được phê duyệt thuộc các bộ Chân trời sáng tạo, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và bộ Cánh diều của 2 nhà xuất bản lGiáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Trước đó, UBND TP HCM vừa phê duyệt sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong các cơ sở giáo dục tiểu học từ năm học 2022-2023. Theo quyết định của UBND TP, có 20/24 bản sách giáo khoa lớp 3 được sử dụng trong các cơ sở giáo dục tiểu học từ năm học 2022-2023 thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Danh mục sách giáo khoa lớp 3 được phê duyệt TẠI ĐÂY.

Đặng Trinh