UBND tỉnh Bình Phước đang triển khai quyết định xử lý yêu cầu bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với các học sinh (HS) diện cử tuyển đi học giai đoạn 2006-2015 tự ý nghỉ học, kỷ luật buộc thôi học. Trong giai đoạn này, số HS cử tuyển đi học CĐ - ĐH tự ý nghỉ học không có lý do chính đáng và kỷ luật buộc thôi học là 32 (28 người tự ý nghỉ học, 4 người bị kỷ luật buộc thôi học). Số HS đã nhận kinh phí đào tạo của tỉnh là 26 với số tiền 741.570 triệu đồng, 6 HS chưa nhận kinh phí đào tạo.

Từ những sai phạm trên, UBND tỉnh Bình Phước giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh chủ trì phối hợp với sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã: Bù Đăng, Lộc Ninh, Bù Gia Mập, Bù Đốp, Phước Long thực hiện bồi hoàn kinh phí đào tạo cử tuyển. UBND tỉnh Bình Phước cũng giao các huyện, thị xã khẩn trương triển khai quyết định đến các HS đã được cấp kinh phí đào tạo cử tuyển có hộ khẩu thường trú tại địa phương; phối hợp nghiêm túc với các sở, ban ngành trong việc cung cấp đầy đủ thông tin để thực hiện bồi hoàn kinh phí đào tạo cử tuyển đạt hiệu quả. Số tiền bồi hoàn được nộp về Kho bạc Nhà nước.

Ngoài kinh phí hơn 700 triệu đồng cấp sai cho HS cử tuyển đã được chỉ đạo thu hồi nộp ngân sách nhà nước, UBND tỉnh Bình Phước còn yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nhiều sai phạm khác. Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu thu hồi kinh phí đối với 6 HS có hộ khẩu thường trú chưa đủ 5 năm (tính đến năm cử tuyển), 9 HS người Kinh không đúng khu vực cử tuyển và 8 HS có học bạ THPT xếp loại học tập không đạt yêu cầu (năm cuối đạt loại trung bình đối với người Kinh và loại yếu đối với người dân tộc thiểu số).

UBND tỉnh Bình Phước giao Công an tỉnh xác minh, báo cáo kết quả đối với 96 HS có hộ khẩu thường trú ghi trong học bạ THPT không khớp với sổ hộ khẩu thường trú, sổ hộ khẩu từ vùng tuyển vùng I, vùng II chuyển hộ khẩu sang vùng II, vùng III (ghi chú là đổi sổ, nhập nhờ, em, cháu)…

UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu xác định trách nhiệm các công chức liên quan đến 13 HS không có tên trong danh sách nhưng vẫn được cử đi học và chi trả kinh phí đào tạo. Riêng huyện Bù Đăng bố trí công tác cho 12 sinh viên cử tuyển tốt nghiệp ra trường; huyện Bù Đốp chi trả kinh phí cho HS Bùi Quang Lộc đi học diện cử tuyển.

Để khắc phục hậu quả, UBND tỉnh Bình Phước đang giao cơ quan chức năng bố trí công tác đối với 204 HS không được hội đồng xét duyệt các huyện Đồng Phú, Chơn Thành, Hớn Quản, Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Bù Đăng cử nhưng được hội đồng cử tuyển của tỉnh xét duyệt, tham mưu UBND tỉnh cử đi học; 34 HS do Sở GD-ĐT tỉnh cử đi học không được hội đồng xét duyệt các huyện thông qua nhưng được hội đồng cử tuyển của tỉnh xét duyệt.

Sở GD-ĐT, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước vẫn đang trong quá trình tiến hành quy trình, thủ tục kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý đối với các công chức liên quan đến việc tham mưu công tác cử tuyển với hàng loạt sai phạm, như: cử HS người Kinh tăng 10% so với quy định; cử HS không đủ điều kiện, tiêu chuẩn về hộ khẩu thường trú, học bạ, vùng tuyển; cấp phí đào tạo cho HS không có tên trong danh sách, không lưu trữ hồ sơ, cấp phí sai quy định… Ước tính, số tiền lãng phí có thể lên tới hàng chục tỉ đồng. 

Tuyết Minh