Ngày 10-6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã có công văn hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa (SGK) lớp 1 năm học 2020-2021 gửi các sở giáo dục và đào tạo; các nhà xuất bản (NXB) có SGK lớp 1 được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu các NXB chịu trách nhiệm về chất lượng sách đúng với bản mẫu đã được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt và đã được các nhà trường lựa chọn.

SGK lớp 1 phải đến tay học sinh trước 15-8 - Ảnh 1.

Bộ GD-ĐT yêu cầu SGK lớp 1 phải đến tay học sinh trước 15-8

NXB chủ trì phối hợp với các Sở GD-ĐT cam kết về số lượng sách giáo khoa, đảm bảo cung cấp đầy đủ sách với số lượng dự phòng không dưới 2%. Việc cung ứng sách giáo khoa đến các đơn vị chịu trách nhiệm cung ứng sách giáo khoa tại địa phương (đơn vị có chức năng và đủ năng lực được các Sở GD-ĐT thống nhất với các NXB lựa chọn) trước ngày 30-7. NXB đồng thời có trách nhiệm xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh nghèo, phát động phong trào xây dựng tủ sách tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

"Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu SGK năm học 2020-2021 trên địa bàn. Việc cung ứng sách phải đảm bảo sách đến tay phụ huynh, học sinh, giáo viên trước ngày 15-8" - văn bản của Bộ nhấn mạnh.

Các Sở GD-ĐT phải chịu trách nhiệm giám sát về chất lượng SGK đảm bảo đúng bản mẫu sách đã được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các Sở GD-ĐT các tỉnh chủ động phối hợp với các NXB xây dựng kế hoạch tập huấn sử dụng SGK cho giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Theo đó, giáo viên được sắp xếp vào các lớp học theo môn học/hoạt động giáo dục, theo bộ SGK, đảm bảo 100% giáo viên dạy lớp 1 và cán bộ quản lý được tập huấn phù hợp với lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục.

"Do đặc trưng của cấp tiểu học khi tổ chức có thể chia thành 2 nhóm giáo viên, gồm nhóm giáo viên dạy các môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên - Xã hội, Đạo đức và nhóm giáo viên dạy các môn Mĩ thuật, Âm nhạc, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, Tiếng Anh nhằm tối ưu hóa hình thức tổ chức trên cơ sở đảm bảo chất lượng bồi dưỡng" - văn bản hướng dẫn nêu.

Việc bồi dưỡng sử dụng SGK lớp 1 năm học 2020-2021 được lồng ghép trong chương trình Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên. Hình thức tổ chức có thể là trực tiếp hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến.

NXB có trách nhiệm chuẩn bị đội ngũ báo cáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng để triển khai bồi dưỡng. Các đơn vị này đồng thời biên soạn bộ học liệu điện tử gồm: SGK được lựa chọn, tài liệu hướng dẫn sử dụng SGK, các bài dạy mẫu, học liệu bổ trợ liên quan khi sử dụng SGK… Tài liệu bồi dưỡng được số hóa, hoàn thành trước 30-6.

Thời gian bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về sử dụng SGK lớp 1 phải được hoàn thành trước 30-7. Bộ GD-ĐT sẽ giám sát việc thực hiện kế hoạch này của địa phương, NXB.

Yến Anh