Trước diễn biến của tình hình dịch Covid-19, và sự quan tâm của phụ huynh, học sinh với kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Sở GD-ĐT TP HCM trình các phương án cụ thể, như sau:

Phương án 1: Tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và lớp 10 chuyên như các năm trước đây với điều kiện TP đảm bảo mức độ an toàn, phòng chống dịch. Thời gian thi vào các ngày 16 và 17-8-2021.

Phương án 2: Chỉ tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 và xét tuyển lớp 10 THPT (sau khi đã tuyển lớp chuyên) cho các học sinh đã đăng ký nguyện vọng thi tuyển lớp 10 nếu TP ở mức độ nguy cơ hoặc bình thường mới trong phòng chống dịch.

Trong đó, thi tuyển lớp 10 chuyên có 2 phương án: Thi 4 môn văn, toán, tiếng Anh và môn chuyên ngày 16 và 17-8. Phương án 2: Thi 1 môn chuyên vào sáng ngày 16-8.

Sở GD-ĐT TP đề xuất các phương án tuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên - Ảnh 1.

Kỳ thi lớp 10 vừa qua vào Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP HCM

Đặc biệt, đối với xét tuyển lớp 10 THPT có 4 phương án:

- Phương án 1: Căn cứ trên tổng điểm trung bình cả năm 3 môn văn, toán, Anh của lớp 9 làm điểm xét tuyển vào các nguyện vọng 1, 2, 3 đã đăng ký của học sinh.

- Phương án 2: Căn cứ trên tổng điểm trung bình cả năm 3 môn văn, toán, Anh và điểm trung bình bộ môn cuối năm của lớp 9 làm điểm xét các nguyện vọng 1, 2, 3 đã đăng ký của học sinh

- Phương án 3: Căn cứ trên tổng điểm trung bình cả năm 3 môn văn, toán, Anh của lớp 6, 7, 8, 9 làm điểm xét các nguyện vọng 1, 2, 3 đã đăng ký của học sinh.

- Phương án 4: Căn cứ trên tổng điểm trung bình môn cả năm của lớp 6, 7, 8, 9 làm điểm xét các nguyện vọng 1, 2, 3 đã đăng ký của học sinh.

Sở GD-ĐT TP HCM cũng phân tích từng thuận lợi và khó khăn riêng ở mỗi phương án tuyển sinh. Đối với tuyển sinh vào các Trung tâm GDTX, GDNN và các trường ngoài công lập, đề xuất lùi thời gian tuyển sinh đến ngày 31-8, báo cáo về sở trước ngày 10-9.

Riêng đối với tuyển sinh lớp 6 Trường chuyên Trần Đai Nghĩa: Sở GD-ĐT TP HCM đề xuất tổ chức vào ngày 16-8, chung ngày với thi tuyển sinh lớp 10. Việc tổ chức thi chung một ngày sẽ thuận lợi trong việc tập trung nhân sự ra đề, sao in đề thi, coi thi, chấm thi.

Đặng Trinh