Tại Trường ĐH Kinh tế TP HCM, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào các ngành (điểm sàn) là 18 và 20 điểm đối cới cơ sở đào tạo tại TP HCM; tại phân hiệu Vĩnh Long là 16 điểm.

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển cụ thể như sau:

- Tại cơ sở TP HCM:

Mức điểm tối thiểu là 20,00 điểm đối với các ngành/chương trình:

+ Chương trình Chuẩn, chương trình Cử nhân Chất lượng cao: ngành Kinh tế, ngành Quản

trị nhân lực, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Kinh doanh quốc tế, ngành Logistics và Quản lý

chuỗi cung ứng, ngành Kinh doanh thương mại, Ngành Marketing, ngành Tài chính - Ngân

hàng, ngành Kế toán, ngành Quản trị khách sạn, ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Thương mại điện

tử.

+ Chương trình Cử nhân tài năng: ngành Kinh doanh quốc tế, ngành Marketing, ngành Quản

trị kinh doanh, ngành Tài chính - Ngân hàng, ngành Kế toán.

Mức điểm tối thiểu là 18,00 điểm đối với các ngành/chương trình:

+ Chương trình Chuẩn, chương trình Cử nhân Chất lượng cao: ngành Kinh tế đầu tư, ngành

Bất động sản, ngành Kinh doanh nông nghiệp, ngành Kiểm toán, ngành Bảo hiểm, ngành Tài

chính quốc tế, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, ngành Toán kinh tế, ngành Thống kê

kinh tế, ngành Hệ thống thông tin quản lý, ngành Khoa học dữ liệu, ngành Kỹ thuật phần mềm,

ngành Luật kinh tế, ngành Luật, ngành Quản lý công, ngành Kiến trúc đô thị, ngành Quản lý

bệnh viện.

- Tại Phân hiệu Vĩnh Long:

Mức điểm tối thiểu là 16,00 điểm đối với: ngành Quản trị kinh doanh, ngành Kinh doanh quốc

tế, ngành Marketing, ngành Tài chính - Ngân hàng, ngành Kế toán, ngành Ngôn ngữ Anh, ngành

Thương mại điện tử, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, ngành Luật kinh tế, ngành Kinh

doanh nông nghiệp.

Trường ĐH Kinh tế TP HCM, cho biết mức điểm chấp nhận hồ sơ trên (KSA và KSV) là mức điểm dành cho thí sinh THPT, khu vực

3, không nhân hệ số, cho các tổ hợp xét tuyển gồm 03 môn thi/bài thi tương ứng từng

ngành/chuyên ngành và môn thi/bài thi đều đạt trên 1,00 điểm theo thang điểm 10.

Mức điểm chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế

tiếp nhau là 0,25 (không phẩy hai mươi lăm) điểm đối với thang điểm 10.

Tại Trường ĐH Công nghệ TP HCM, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển từ 18 đến 20 điểm, tuỳ ngành. Cụ thể:

- Các ngành có mức điểm xét tuyển từ 20, gồm: Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ thông tin, Marketing;

- Các ngành có mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển từ 19, gồm: Quản trị kinh doanh, Quan hệ công chúng, Truyền thông đa phương tiện;

- Các ngành còn lại có mức điểm sàn xét tuyển từ 18.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng tối đa 3 lần trên cổng thông tin của Bộ GD-ĐT trong thời gian từ ngày 29- 8 đến 5- 9.

Huy Lân