Thêm 2 trường ĐH tư được chứng nhận đạt kiểm định chất lượng - Ảnh 1.

Trường ĐH Văn Lang nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng

Việc đánh giá dựa trên 10 tiêu chuẩn và 61 tiêu chí, kết quả trường đạt yêu cầu với tỉ lệ 80,33% các tiêu chí. Đây là lần thứ hai Trường ĐH Văn Lang được đánh giá ngoài và được công nhận đạt kiểm định chất lượng (lần 1 vào năm 2009).

Trước đó, ngày 27-5, Trường ĐH Ngoại ngữ- tin học TP HCM nhận chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng với tỉ lệ đạt 82%.

H. Lân