Theo đó, số liệu thống kê trên toàn quốc như sau: Tổng số thí sinh đăng kí dự thi 1.004.484, trong đó số thí sinh thi chỉ để xét tốt nghiệp là 279.001. Tổng số thí sinh thi với 2 mục đích trênlà 592.934 và số thí sinh tự do (chỉ thi đại học) là 132.552.

Cụ thể, thí sinh đăng ký thi môn toán: 959.299; văn: 937.304; ngoại ngữ: 743.067; vật lý: 470,867; hóa: 459.310; sinh: 283.033; địa: 386.941. Riêng môn lịch sử, tỉ lệ thí sinh đăng ký dự thi thấp nhất với 153.688 em.

Lịch thi THPT quốc gia 2015:

Thí sinh dự thi THPT quốc gia: Toán nhiều, sử ít
L. Anh