Đề thi- Giải giải gợi ý môn sinh

Thi tốt nghiệp THPT 2021: Bài giải gợi ý môn sinh - Ảnh 1.
Thi tốt nghiệp THPT 2021: Bài giải gợi ý môn sinh - Ảnh 2.
Thi tốt nghiệp THPT 2021: Bài giải gợi ý môn sinh - Ảnh 3.
Nhóm Giáo viên giải đề - Ảnh: TẤN THẠNH