Theo đó, Bộ GD-ĐT sẽ tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ ở trường phổ thông theo định hướng đánh giá năng lực, bảo đảm sự đồng bộ và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Chuẩn bị điều kiện để thí điểm xây dựng các ngân hàng câu hỏi theo hướng chuẩn hóa phục vụ cho kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ các môn học ở cấp THPT.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Kết quả thi phải bảo đảm đúng năng lực thí sinh - Ảnh 1.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Kết quả thi phải bảo đảm đúng năng lực thí sinh (ảnh minh họa). Ảnh: NLĐO

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT giai đoạn 2022-2025, bảo đảm kết quả thi phản ánh trung thực, khách quan, đúng trình độ, năng lực học sinh, có độ tin cậy và sự phân hóa để xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh và cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục, điều chỉnh quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong các trường phổ thông.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cũng cho biết sẽ tăng cường chức năng quản lý nhà nước, vai trò thanh tra, kiểm tra, giám sát, gắn kết trách nhiệm chỉ đạo, quản lý, tổ chức thi của UBND tỉnh và sở GD-ĐT trong chỉ đạo tổ chức thi tại địa phương. Đồng thời, yêu cầu các địa phương làm tốt công tác lựa chọn nhân sự cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tăng cường quán triệt Quy chế thi tốt nghiệp THPT, nâng cao chất lượng của công tác tập huấn nghiệp vụ cho tất cả các đối tượng, lực lượng tham gia tổ chức thi; đặc biệt, chú trọng tập huấn kỹ nghiệp vụ cho cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra, giám sát.

Bộ cũng yêu cầu các sở GD-ĐT đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thi, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo để bảo đảm kết nối thông tin thông suốt, chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo và tổ chức thi. Chuẩn bị sớm, đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn và dự phòng để xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thi, nhất là ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 (nếu có).

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH:

Thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Kết quả thi phải bảo đảm đúng năng lực thí sinh - Ảnh 2.
Yến Anh