Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM ngày 14-9 vừa có hướng dẫn khung mức thu đối với các khoản thu thoả thuận cho các đơn vị trực thuộc sở năm học 2020-2021. Theo đó, Sở GD-ĐT TP HCM yêu cầu ngay từ đầu năm học, các đơn vị phải thoả thuận thống nhất chủ trương với phụ huynh học sinh để có cơ sở lựa chọn và quyết định các hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục. Trong đó, quy định mức thu tổ chức phục vụ và quản lý bán trú bậc mầm non không quá 400.000 đồng/tháng, bậc tiểu học đến THPT không quá 250.000 đồng/tháng. Cụ thể, khung thu quy định như sau: 

TP HCM: Các khoản thu phải đảm bảo theo số tháng thực học - Ảnh 1.

Khung mức thu năm học mới 2020-2021 của các đơn vị trực thuộc sở

Đối với các khoản thu của các trường tiên tiến và các đơn vị tự chủ (không bao gồm các khoản thu hộ, chi hộ, thu thỏa thuận như chương trình tiếng Anh tích hợp, tổ chức phục vụ bán trú…) cụ thể như sau: Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3), Nguyễn Du (quận 10) là 1.500.000 đồng/tháng; Trường THPT Nguyễn Hiền (quận 11) là 1.500.000 đồng/tháng.

Riêng Trường mầm non Nam Sài Gòn và Trường THPT Nam Sài Gòn (quận 7) tiếp tục thực hiện theo mức thu từ năm 2002 do Công ty TNHH liên doanh Phú Mỹ Hưng thành lập cho đến khi được UBND TP phê duyệt đề án tự chủ. Mức thu như sau: Nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học là 400.000 đồng/tháng; THCS và THPT là 600.000 đồng/tháng.

Sở GD-ĐT TP HCM cũng yêu cầu khi thực hiện, thời gian thu các khoản thu phải đảm bảo theo số tháng thực học. Các khoản thu phải được thống nhất với phụ huynh trước khi thực hiện và khi thu phải cấp hóa đơn cho từng phụ huynh. Không tổ chức thu gộp các khoản trong cùng một thời điểm. 

Ngoài ra theo chỉ đạo của UBND TP, Sở GD-ĐT TP HCM yêu cầu 100% các đơn vị trực thuộc phải sử dụng "Phần mềm quản lý trực tuyến các nguồn thu" (không thu phí phần mềm) để triển khi thu học phí, các khoản thu khác bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. 

Tin-ảnh: Đặng Trinh